Houhajärvi ry

Houhajärven rannat ovat tiiviisti asuttuja, yhteensä noin 250 kiinteistöä.  Viime vuosituhannen lopulla järven tila koettiin huolestuttavana.  Joukko rannan asukkaita ryhtyi toimeen.  Perustettiin 28.8.1999 Houhajärvi ry sekä hanke laskujoen luusuan patoamisesta.

Yhdistyksen säännöistä tässä lyhyesti:

"Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta Houhajärven kaikenpuoliseen hyvinvointiin ja edistää Houhajärven virkistyskäyttöä, vedenlaadun parantumista ja hyvänä säilymistä."

Sääntömme löytyvät liitteenä yhdistys sivun alla.

Paljon vapaaehtoistyötä vaatinut patohanke saatiin päätökseen vuonna 2016. Sen jälkeen on ilolla todettu tavoitteet saavutetuksi, veden pinta sekä laatu on pysynyt tasaisempana. Aluskasvillisuutta pyritään edelleen pitämään kurissa niitoilla 2-3 vuoden välein - sitä useammin ei niittoon pelkästään jäsenmaksuin rahoitettuna riitä rahaa.  Menneenä kesänä niitto suoritettiin elokuun alkupäivinä.

Yhdistyksessämme on noin 170 henkilöjäsentä sekä muutama yhteisöjäsen.  Kaikki  Houhajärvestä ja sen hyvinvoinnista kiinnostuneet ovat tervetulleita tukemaan järvemme ylläpitoa hienona ajanviettopaikkana kesät ja talvet. 

Jäsenmaksu 2023  on  henkilöjäseneltä 20€ ja yhteisöjäseniltä 85€.  

Uusi jäsen, ilmoittaudu  mukaan yhdistys-sivulla löytyvällä lomakkeella.